سرخرگ بازویی‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی)
بدون خلاصۀ ویرایش
{{جعبه شریان |
Name = برادیوسفالیک |
Latin = truncus brachiocephalicus |
GraySubject = 142 |
GrayPage = 548 |
Image = Gray506.svg |
Caption = Schematic of the proximal aorta, frontal view. The '''brachiocephalic artery''' (labeled ''innominate'') is the third branch of the aorta and the first branch from the arch of the aorta. The [[heart]] in the lower left is not shown.|
Image2 = Gray560.png |
Caption2 = The veins of the thyroid gland. |
BranchFrom = [[aorta|aortic arch]] |
BranchTo = right [[common carotid artery]]<BR>right [[subclavian artery]]<BR>[[thyreoidea ima]] |
Vein = [[brachiocephalic vein]] |
Supplies = |
MeshName = Brachiocephalic+Veins |
MeshNumber = A07.231.908.130 |
DorlandsPre = t_20 |
DorlandsSuf = 12825973 |
}}
'''سرخرگ بازویی-سری''' یا '''شریان براکیوسفالیک''' {{به انگلیسی| Brachiocephalic artery}} که تنه بازویی-سری یا سرخرگ بی نام <ref>Innominate artery</ref> نیز نامیده می‌شود، قطورترین شاخه [[قوس آئورت]] <ref>Aorta arch</ref> بوده که طولش چهار الی پنج سانتیمتر است. در پشت [[مفصل جناغی-ترقوه‌ای]] <ref>Sternoclavicular joint </ref> (استرنوکلاویکولار) راست، سرخرگ‌های سبات مشترک راست و زیرترقوه‌ای راست از سرخرگ بازویی-سری جدا می‌گردند. سرخرگ‌های سبات مشترک چپ و زیرترقوه‌ای چپ به طور مستقیم از قوس آئورت منشعب می‌شوند.