تفاوت میان نسخه‌های «ملا ممدجان»

←‏داستان عاشقانۀ عایشه و ملامحمدجان: هراتی ها مامد نمیگویند ممد میگویند
(←‏داستان عاشقانۀ عایشه و ملامحمدجان: هراتی ها مامد نمیگویند ممد میگویند)
 
{{شعر}}
{{ب|بیا که بریم به مزار مُلامامَدجانمُلاممَدجان{{نشانه|2}}|سَیلِ{{نشانه|3}} گُلِ لاله‌زار وا وا دلبرجان}}
{{ب|به دربار سخی‌جان گله دارم|یخن پاره ز دست تو نگارم}}
{{ب|پس از مرگم بیایی بر مزارم|مدامم در دعا در انتظارم}}