نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «نام پرونده یا نام فایل {{انگلیسی|Filename}} فراداده‌ای پیرامون یک [[پرونده (رایا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «نام پرونده یا نام فایل {{انگلیسی|Filename}} فراداده‌ای پیرامون یک [[پرونده (رایا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)