تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر میرزا (پسر سیف‌الله میرزا)»