سفرنامه‌نویسان انگلیسی و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
'''سفرنامه ها به ایران '''
بیشترین سفرنامه ها از سفر به ایران به [[انگلیسی]] ها اختصاص دارد البته [[روسهاروس]]ها ، [[فرانسوی]] ها،[[ پرتغالی]] ها و دیگران هم سفرنامه هایی از ایران دارند اما یا ترجمه نشده است و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
جالب اینکه همه این [[سفرنامه]] نویسان اشاره به [[خلیج فارس]] (Persian gulf) و مسائل آن دارندتعدادیدارند و تعدادی از آنها بخش عمده سفرنامه مربوط به تحولات خلیج فارس است. تعدادی از سفرنامه های مربوط به ایذانایران:
 
#- آرمسترانگ، تي. بي. خاطرات سفر به ميدانهاي جنگ اخير [[روسيه]] و [[ترکيه]]، لندن 1831