تفاوت میان نسخه‌های «شهید ثانی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ سال پیش
جز
ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
 
==خاندان==
'''زین‌الدین''' بن نورالدین علی بن احمد بن محمد بن علی بن جمال الدین بن تقی الدین بن صالح بن شرف النحاریری الجباعی الشامی؛<ref>[http://www.andisheqom.com/Files/olamabio.php?level=4&scid=30975 حسن بن زین الدین] وبگاه اندیشه قم</ref> پدر وىوی «نورالديننورالدین علىعلی» از عالمان جبل عامل بود. و جد ششم او (صالح) شاگرد [[علامه حلی]] بوده اسـت ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است، از این روشهید ثانی، گاهی الطوسی الشامی امضا می كردهکرده است.
 
بسيارىبسیاری از نياكاننیاکان و دودمان شهيدشهید ثانىثانی در زمره دانشمندان و عالمان شيعىشیعی بوده، به همينهمین سبب است كهکه خاندان شهيدشهید ثانىثانی به «سلسلة الذهب» يعنىیعنی زنجيره‏زنجیره‏ هاىهای طلايىطلایی معروف گرديده‏گردیده‏ اند:
* [[صاحب معالم]]، شيخشیخ حسن فرزند شهيدشهید از دانشمندان بزرگ شيعهشیعه و مؤلف كتابکتاب معروف «معالم الاصول» در اصول فقه است كهکه در ايناین زمان نيزنیز از كتبکتب درسىدرسی حوزه‏هاىحوزه‏های علميهعلمیه به شمار مى‏رودمی‏رود.
* [[صاحب مدارک]] فقيهفقیه معروف «[[سید محمدعلىمحمدعلی عاملىعاملی]]» نوه دخترىدختری شهيدشهید ثانىثانی است. كتابکتاب «مداركمدارک» وىوی از كتبکتب معتبر فقهىفقهی است. فرزند و نوه شهيدشهید ثانىثانی به موجب اهميتاهمیت ايناین دو كتاب،کتاب، در حوزه‏ هاىهای علميهعلمیه با عنوان «صاحب معالم» و «صاحب مداركمدارک» نام برده مى‏شوندمی‏شوند.
* ابوجعفر محمد، پدر شیخ علی و شیخ زین الدین نوه های شهید از فرزندان صاحب معالم هر دو از علمای معروف این سلسله اند.
 
{{افراد-خرد}}
 
[[رده:زادگان ۱۵۰۶ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۵۵۸ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان ۹۳۸]]
[[رده:علمای شیعه قرن ۱۰ (قمری)]]
[[رده:زادگان ۹۱۱ (قمری)]]
[[رده:درگذشتگان ۹۶۶ (قمری)]]
[[رده:زادگان ۱۵۰۶ (میلادی)]]
[[رده:زادگان ۸۸۴]]
[[رده:درگذشتگانزادگان ۹۳۸۹۱۱ (قمری)]]
[[رده:علمای شیعه قرن ۱۰ (قمری)]]
 
[[ar:زين الدين بن علي الجبعي العاملي]]