تفاوت میان نسخه‌های «مارتینا هینگیس»

{| class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
| width=200100|گرنداسلم || width=50100|سال‌ها || width=200100|رکورد || width=200300|به همراه
|-
| [[آزاد استرالیا]] || ۱۹۹۷-۲۰۰۲ تا ۲۰۰۲|| ۶ فینال پیاپی || [[ایون گولانگ کالی]]
|-
| آزاد استرالیا || ۱۹۹۷ تا -۲۰۰۲ || ۳ برد پیاپی || [[مارگارت کورت]]، </br> ایون گولانگ کالی، </br> [[استفی گراف]], </br> [[مونیکی سلس]]
|}