تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:کپی‌کاری»

2 ویرایش به وسیله جواد (بحث): این صفحه رهنمود یا سیاست نیست، صفحهٔ اطلاع‌رسانی است، و برای روشن شدن س...
(2 ویرایش به وسیله جواد (بحث): این صفحه رهنمود یا سیاست نیست، صفحهٔ اطلاع‌رسانی است، و برای روشن شدن س...)
{{رهنمود|وپ:کپی‌‌کاری}}{{رهنمودها}}
در ۹۹٫۹٪ موارد، '''شما مجاز نیستید متنی را از یک جای دیگر به ویکی‌پدیا کپی کنید'''، زیرا این کار هم با [[ویکی‌پدیا:حق تکثیر|حق تکثیر]] ویکی‌پدیا سازگار نیست و هم نوعی [[انتحال|ایده‌دُزدی]] به شمار می‌رود. اگر گمان می‌کنید که کار شما جزو موارد استثنایی است که کپی کردن اشکال ندارد، بقیهٔ این متن را بخوانید اما توجه داشته باشید که حتی در این موارد هم باز بهتر است که متن را به زبان خودتان بازنویسی کنید و [[ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع|منبع]] آن را ذکر کنید.