تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

استفاده از کامپیوتر غواصی مزایای بسیاری در نظارت بر غواصی دارد.و بر خلاف جدولهای غواصی محاسبه غوص را به صورتی پویا و لحظه به لحظه با مشخصات واقعی مانند میزان فشار و زمان واقعی انجام میدهد.
 
بیشتر کامپیوترهای غواصی امروزی بر اساس [[الگوی مدرج کاهنده حباب]] و [[برنامه ریز غواصی تفریحی]] طراحی و ساخته می شوند.
 
===الگوی مدرج کاهنده حباب===