تفاوت میان نسخه‌های «هورمون محرکه تیروئید»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
{{protein
| Name = [[Chorionic gonadotropin alpha|Thyroid-stimulating hormone, alpha]]
| caption =
| image =
| width =
| HGNCid = 1885
| Symbol = [[Chorionic gonadotropin alpha|CGA]]
| AltSymbols = HCG, GPHa, GPHA1
| EntrezGene = 1081
| OMIM = 118850
| RefSeq = NM_000735
| UniProt = P01215
| PDB =
| ECnumber =
| Chromosome = 6
| Arm = q
| Band = 14
| LocusSupplementaryData = -q21
}}
{{Protein
|Name=[[TSHB|Thyroid-stimulating hormone, beta]]
|image=
|caption=
|Symbol=[[TSHB]]
|AltSymbols=
|HGNCid=12372
|Chromosome=1
|Arm=p
|Band=13
|LocusSupplementaryData=
|ECnumber=
|OMIM=188540
|EntrezGene=7252
|RefSeq=NM_000549
|UniProt=P01222
|PDB=
}}
'''هورمون محرکه تیروئید''' (TSH) هورمونی است که از بخش قدامی [[غده هیپوفیز]] آزاد می‌شود.