تفاوت میان نسخه‌های «آتشفشان سانتو توماس»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{ دادان کوه | نام = سانتو توماس | نام دیگر = پکول | تصویر = | ا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{ دادان کوه | نام = سانتو توماس | نام دیگر = پکول | تصویر = | ا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۱٬۲۳۰

ویرایش