تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تراجنسیتی (کناری)»

ابرابزار
(ابرابزار)
<noinclude>{| style="width:100%; background:transparent;" cellspacing="10" cellpadding="0"
|- style="vertical-align:top;"
| {{notice|این یک نسخه از الگوی کنار صفحه برای مقالات تراجنسیتی‌تراجنسیتی می‌باشد برای نسخه پایین صفحه به [[:الگو:تراجنسیتی]] مراجعه کنید.}}{{سخ}}{{caution|لطفا توجه کنید که این الگو و  [[الگو:تراجنسیتی]] باید محتویات مشابه داشته باشند پس اگر یکی را ویرایش می‌کنید دیگری را هم ویرایش کنید.}}
</noinclude>{|class="infobox" style="width:17.0em; margin:0 0 0.5em 1.0em; font-size:95%; text-align:center;"
!style="background:#E6E6FA;"| [[هویت جنسیتی|هویت]]</tr>
|-
|[[دوجنسه|دوجنسه]]{{•}} [[دوجنسیتی]]{{سخ}}[[جنسیت عجیب]]{{•}} [[هیجرا]]{{سخ}}[[باینری جنسیت]]{{سخ}}[[جنسیت سوم|جنسیت سوم{{\}}جنس سوم]]{{سخ}}[[دگرجنسگونه]]{{•}} [[ترنس مرد]]{{سخ}}[[ترنس زن]]{{•}} [[سه جنسیتی]]{{سخ}}[[Two-Spirit]]{{سخ}}[[Queerدگرجنس‌گرایی heterosexualityدگرباش]]
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|موضوعات]]</tr>
|[[مبدل پوشی]]{{•}} [[Intersex|Intersexualityمیان‌جنسی]]{{سخ}}[[آشفتگی جنسیتی]]{{•}} [[تراجنسی]]{{سخ}}[[اختلال هویت جنسی]]{{سخ}}([[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|بیشتر]])
|-
!style="background:#E6E6FA;"| نگرش ها</tr>
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[مبانی اجتماعی]]</tr>
| [[Legalجنبه‌های aspectsحقوقی of transsexualismتراجنسیتی]]{{سخ}}[[سرویس بهداشتی بی‌جنسیت]]
|-
!style="background:#E6E6FA;"| فهرست</tr>
| [[فهرست فیلم‌های مربوط به دگرباشان جنسی|فیلم هافیلم‌ها]]{{•}} [[فهرست افراد دگرجنسگونه|افراد]]{{سخ}}[[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|موضوعات]]{{•}} [[لیستفهرست مراسم دگرباشی جنسی|مراسم]]
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[فهرست موضوعات مربوط به تراجنسیتی]]