میدان نرده‌ای: تفاوت میان نسخه‌ها

گسترش
(اندکی گسترش)
(گسترش)
 
میدان‌های نرده‌ای در مقابل [[میدان برداری|میدان‌های برداری]] و [[میدان تانسوری|میدان‌های تانسوری]] قرار می‌گیرند که به ترتیب، یک [[بردار]] و یک [[تانسور]] به هر نقطه از فضا نسبت می‌دهند.
 
از دید ریاضیاتی، یک میدان نرده‌ای بر روی ناحیه ''U''، یک [[تابع]] با مقادیر [[اعداد حقیقی|حقیقی]] و یا [[عدد مختلط|مختلط]] و یا یک [[توزیع (ریاضیات)|توزیع]] بر روی ''U'' است.<ref>{{citation|first=Tom|last=Apostol|title=Calculus, Volume II|publisher=Wiley|year=1969|edition=2nd}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Scalar|نشانی=http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Scalar|ناشر=Springer|تاریخ بازبینی=۲۵ نوامبر ۲۰۱۲}}</ref>
ناحیه ''U'' می‌تواند یک مجموعه از [[فضای اقلیدسی]] یا [[فضای مینکوفسکی]] و یا به‌صورت عمومی‌تر، یک زیرمجموعه از یک [[خمینه]] باشد. یک میدان نرده‌ای، یک میدان‌های تانسوری از مرتبهٔ صفر است.
 
== پانویس ==
{{پانویس}}