تفاوت میان نسخه‌های «ترانه‌شناسی سلین دیون»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۲) +مرتب+تمیز(۲.۷): + رده:سلین دیون)
|align="left"|[[پرونده:La Voix.jpg|180px]]
|align="left"|'''La Voix Du Bon Dieu'''
* انتشار:12۱۲ نوامبر، [[1981۱۹۸۱ (میلادی)|1981۱۹۸۱]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cdcn01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Céline Dion Chante Noël'''
* انتشار:12۱۲ نوامبر، [[1981۱۹۸۱ (میلادی)|1981۱۹۸۱]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Tjada01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Tellement J'ai D'amour... '''
* انتشار: [[1982۱۹۸۲ (میلادی)|1982۱۹۸۲]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lcdmm01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Chemins De Ma Maison '''
* انتشار: [[1983۱۹۸۳ (میلادی)|1983۱۹۸۳]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Celine-Dion-Du-Soleil-Au-Coeu-125279.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Du Soleil Au Coeur'''
* انتشار: [[1983۱۹۸۳ (میلادی)|1983۱۹۸۳]] (فرانسه)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cecdn01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Chants Et Contes De Noël'''
* انتشار: [[1983۱۹۸۳ (میلادی)|1983۱۹۸۳]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:M01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Mélanie'''
* انتشار: اوت [[1984۱۹۸۴ (میلادی)|1984۱۹۸۴]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lpgsdcd01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Plus Grands Succès De Céline Dion'''
* انتشار:17۱۷ سپتامبر، [[1984۱۹۸۴ (میلادی)|1984۱۹۸۴]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lodb010.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Oiseaux Du Bonheur'''
* انتشار: [[1984۱۹۸۴ (میلادی)|1984۱۹۸۴]] (فرانسه)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cpt01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''C'est Pour Toi'''
* انتشار: [[1985۱۹۸۵ (میلادی)|1985۱۹۸۵]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Cdec01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Céline Dion En Concert'''
* انتشار: دسامبر [[1985۱۹۸۵ (میلادی)|1985۱۹۸۵]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Lceo01.jpeg|180px]]
|align="left"|'''Les Chansons En Or'''
* انتشار: [[1986۱۹۸۶ (میلادی)|1986۱۹۸۶]] (کانادا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-incognito.jpg|180px]]
|align="left"|'''Incognito'''
* انتشار:8۸ مارس، [[1987۱۹۸۷ (میلادی)|1987۱۹۸۷]] (کانادا)، [[1988۱۹۸۸ (میلادی)|1988۱۹۸۸]] (فرانسه)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-unison.jpg|180px]]
|align="left"|'''Unison'''
* انتشار: مارس [[1990۱۹۹۰ (میلادی)|1990۱۹۹۰]] (کانادا)، [[11۱۱ سپتامبر]]، [[1990۱۹۹۰ (میلادی)|1990۱۹۹۰]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Dion chante Plamondon.jpg|180px]]
|align="left"|'''Dion Chante Plamondon'''{{سخ}}(در فرانسه با نام ''Des Mots Qui Sonnent'' شناخته می‌شود)
'''
* انتشار: نوامبر، [[1991۱۹۹۱ (میلادی)|1991۱۹۹۱]] (کانادا/فرانسه)، [[31۳۱ مه]] [[1994۱۹۹۴ (میلادی)|1994۱۹۹۴]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Celine Dion.jpg|180px]]
|align="left"|'''Celine Dion'''
* انتشار:31۳۱ مارس، [[1992۱۹۹۲ (میلادی)|1992۱۹۹۲]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-thecolor.jpg|180px]]
|align="left"|'''The Colour Of My Love'''
* انتشار:8۸ نوامبر، [[1993۱۹۹۳ (میلادی)|1993۱۹۹۳]] (کانادا)،9،۹ نوامبر، [[1993۱۹۹۳ (میلادی)|1993۱۹۹۳]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:À l'Olympia.jpg|180px]]
|align="left"|'''À L'Olympia''{{سخ}}(live recording from Olympia Theatre، Paris)'''
* انتشار: دسامبر، [[1994۱۹۹۴ (میلادی)|1994۱۹۹۴]]
|-
|align="left"|[[پرونده:D'eux.jpg|180px]]
|align="left"|'''D'eux'''{{سخ}}(known as ''The French Album'' in the United States، South Africa and Mexico)
* انتشار:30۳۰ مارس، [[1995۱۹۹۵ (میلادی)|1995۱۹۹۵]] (کانادا)، 16۱۶ مه، [[1995۱۹۹۵ (میلادی)|1995۱۹۹۵]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-falling.jpg|180px]]
|align="left"|'''Falling Into You'''
* انتشار:12۱۲ مارس، [[1996۱۹۹۶ (میلادی)|1996۱۹۹۶]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Live à Paris.jpg|180px]]
|align="left"|'''Live À Paris''' (آلبوم زنده)
* انتشار:29۲۹ اکتبر، [[1996۱۹۹۶ (میلادی)|1996۱۹۹۶]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-letstalk.jpg|180px]]
|align="left"|'''Let's Talk About Love'''
* انتشار:18۱۸ نوامبر، [[1997۱۹۹۷ (میلادی)|1997۱۹۹۷]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-silsuffisait.jpg|180px]]
|align="left"|'''S'il Suffisait D'aimer'''
* انتشار: [[8۸ سپتامبر]]، [[1998۱۹۹۸ (میلادی)|1998۱۹۹۸]] (کانادا)، 13۱۳ اکتبر، [[1998۱۹۹۸ (میلادی)|1998۱۹۹۸]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:These Are Special Times.jpg|180px]]
|align="left"|'''These Are Special Times'''
* انتشار: [[3۳ نوامبر]]، [[1998۱۹۹۸ (میلادی)|1998۱۹۹۸]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Au coeur du stade.jpg|180px]]
|align="left"|'''Au Coeur Du Stade''' (آلبوم زنده)
* انتشار:3۳ سپتامبر، [[1999۱۹۹۹ (میلادی)|1999۱۹۹۹]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-alltheway.jpg|180px]]
|align="left"|'''All The Way... A Decade Of Song'''
* انتشار:16۱۶ نوامبر، [[1999۱۹۹۹ (میلادی)|1999۱۹۹۹]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-collect.jpg|180px]]
|align="left"|'''The Collector's Series - Volume 1'''{{سخ}}(در فرانسه با نام «Tout En Amour» شناخته می‌شود)
* انتشار: [[24۲۴ اکتبر]]، [[2000۲۰۰۰ (میلادی)|2000۲۰۰۰]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-anewday.jpg|180px]]
|align="left"|'''A New Day Has Come'''
* انتشار: [[25۲۵ مارس]]، [[2002۲۰۰۲ (میلادی)|2002۲۰۰۲]] (کانادا)، مارس 26،۲۶، [[2002۲۰۰۲ (میلادی)|2002۲۰۰۲]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-oneheart.jpg|180px|left]]
|align="left"|'''One Heart'''
* انتشار: [[24۲۴ مارس]]، [[[[2003۲۰۰۳ (میلادی)|2003۲۰۰۳]] (کانادا)، 25۲۵ مارس، [[2003۲۰۰۳ (میلادی)|2003۲۰۰۳]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:1۱ fille & 4 types.jpg|180px]]
|align="left"|'''1 Fille & 4 Types'''
* انتشار: [[13۱۳ اکتبر]]، [[2003۲۰۰۳ (میلادی)|2003۲۰۰۳]] (کانادا)، 11۱۱ نوامبر، [[2003۲۰۰۳ (میلادی)|2003۲۰۰۳]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:A new day live.jpg|180px]]
|align="left"|'''A New Day... Live in Las Vegas'''
* انتشار: [[۱۴ ژوئن]]، [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] (کانادا)، 15۱۵ ژوئن، [[2004۲۰۰۴ (میلادی)|2004۲۰۰۴]] (آمریکا)
|-
|align="left"|[[پرونده:Msm-celine-miracle.jpg|180px]]
|align="left"|'''Miracle'''
* انتشار:12۱۲ اکتبر، [[2004۲۰۰۴ (میلادی)|2004۲۰۰۴]]
|-
|align="left"|[[پرونده:Change pas.jpg|180px]]
|align="left"|'''On Ne Change Pas'''
* انتشار: 4۴ اکتبر، [[2005۲۰۰۵ (میلادی)|2005۲۰۰۵]]
|}