تفاوت میان نسخه‌های «ادبیات اسپانیایی»

افزوده شد {{منبع}} (توینکل)
(افزوده شد {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۳}}
'''ادبیات اسپانیایی''' به آن دسته از متون ادبی (شامل [[نظم]]، [[نثر]] و [[نمایشنامه]]) گفته می‌شود که به [[زبان اسپانیایی]] و در محدوده‌ی سرزمینی که امروزه به آن [[اسپانیا]] می‌گویند نگاشته شده باشد. گسترش این ادبیات همزمان با دیگر سنت‌های ادبی این منطقه به خصوص ادبیات کاتالانی و گالیکی و در زمان معاصر ادبیات رسمی باسک می‌باشد. نخستین نمونه‌های ادبی اسپانیایی منبعث از سنن ادبی [[زبان لاتین|لاتین]]، [[عبری|یهودی]]، [[زبان عربی|عربی]] مربوط به [[شبه‌جزیره ایبریا|شبه‌جزیره‌ی ایبریا]] است. ادبیات آمریکای اسپانیایی‌زبان شاخه‌ی مهمی از ادبیات اسپانیایی به شمار می‌رود. این ادبیات که دارای شاخصه‌های خاص خود است ریشه در نخستین سال‌های اشغال قاره آمریکا به دست [[امپراتوری اسپانیا]] دارد. (برای آگاهی بیشتر به [[ادبیات آمریکای لاتین]] مراجعه کنید.)