تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی»

 
== هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) ==
'''هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی''' (IASB)–متشکل از ۱۵ عضو- که زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS Foundation) فعالیت می‎کند، متولی اصلی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRSs) است. تفسیرها نیز از سوی کمیته تفسیرها تهیه و منتشر می‌شوند.
 
{{سخ}}