تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی»

 
== مهم‌ترین منابع تولیدی بنیاد ==
مهم‌ترین منابع تولیدی این بنیاد عبارت‌اند از <ref>http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx</ref>:
::* استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASs)؛
::* استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRSs) که از ۲۰۰۱ جایگزین استانداردهای حسابداری بین‌المللی شدند؛
::* تفسیرهای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRICs)؛ و
::* بیانیه‌های تفسیرهای کمیته‌ی تفسیر (SICs). <ref>http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx</ref>
 
== هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) ==