تفاوت میان نسخه‌های «استان کورتس»

برچسب منبع
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{Infobox settlement | name = | native_name = | official_name = | native_name_lang = | ...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
(برچسب منبع)
{{بدون منبع}}
 
{{Infobox settlement
| name =