کشیدگی (آمار): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(به نسخهٔ 9444541 ویرایش دالبا واگردانده شد: -3. (توینکل))
جزبدون خلاصۀ ویرایش
در [[آمار]] و [[نظریه احتمالات]] '''برجستگی'''، '''کشیدگی''' یا '''کورتزیس''' نشان دهنده ''قله‌مندی'' یک توزیع احتمالی است.
== تعریف ==
کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، ۱۳۸۶). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی: