تفاوت میان نسخه‌های «میان‌سینه»

۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
(صفحه‌ای جدید حاوی «مدیاستن (Mediastinum) حفره ی مرکزی قفسه سینه بوده که از قدام به استرنوم,از خلف به ست...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
مدیاستن (Mediastinum) حفره ی مرکزی قفسه سینه بوده که از قدام به استرنوم,از خلف به ستون مهره ها و از طرفین توسط ریه ها محدود شده است و به سه کمپارتمان قدامی,میانی و خلفی تقسیم می شود.
== آناتومی ==
A- محتویات نرمال مدیاستن قدامی :
(1) [[غده تیموس]] (2) [[شریان پستان داخلی]]
(3) [[غدد لنفاوی]] (4) چربی
B- محتویات نرمال مدیاستن میانی:
(1) [[پریکارد قلب]] (2) [[آئورت]] صعودی و عرضی
(3) SVC و IVC (4) شریان و [[ورید براکیوستالیک]]
(5) [[عصب فرنیک]] و [[واگ]] (6) [[تراشه]]
(7) برشهایبرونشهای اصلی و عروق اصلی ریوی
C- محتویات نرمال مدیاستن خلفی :
(1) آئورت ترولی (2) [[مری]]
(3) [[توراسیک داکت]] (4) آزیگوسیوریدهای [[آزیگوس]] و همی آزیگوس
(5) غدد لنفاوی
 
== توده های مدیاستن ==
با توجه به انواع بافت های موجود در این ناحیه,انواع مختلف روندهای پاتولوژی در آن اتفاق می افتدو طیف وسیعی از تغییرات نئوپلاستیک غیر نئوپلاستیک می توانند موجب ایجاد توده های مدیاستن شوند.