اسپانیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲ - زبان‌های دیگر