انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۱۸۲۴) - زبان‌های دیگر