ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ - زبان‌های دیگر

ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ در ۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸.

زبان‌ها