دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند - زبان‌های دیگر