راهنما:مقدمه‌ای بر ارجاع با ویرایشگر متنی ویکی/۱ - زبان‌های دیگر