الگو:مدرک

[نیازمند منبع]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

اگر تصور شود که فردی فقط، در یک تونومنت پیروز می‌شود، از این الگو استفاده می‌شود و توضیحات، داخل این الگو بیان می‌شود. دلیل این فرضیه، در زمانی که نشانگر روی آن قرارگیرد، نمایش داده می‌شود.

استفاده

he end.[نیازمند منبع]

نمونه ۲

The template indicates that it may be that Humphrey Bogart played snooker at some point and it may be that he won some tournaments at some point but no reliable, published sources were given to verify it and the information is not considered common knowledge.
هامفری بوگارت has won several اسنوکر world championships.[نیازمند منبع]

نمونه ۳

If it is considered that he might have won just one tournament, the template may be placed accordingly; and a reason for the need of a citation may be given, displayed when the mouse hovers on "citation needed":
هامفری بوگارت has won several[نیازمند منبع] اسنوکر world championships.

پارامترها

همچنین می‌توانید از پارامترهای توضیح یا دلیل و تاریخ یا زمان نیز استفاده نمایید (هر دو حالت کار می‌کند): {{مدرک|توضیح=توضیح|تاریخ=اوت ۲۰۲۲}}

داده‌های الگو

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده مدرک

این الگو برای شناسایی ادعا در مقالات استفاده می‌شود، به‌ویژه اگر سؤال‌برانگیز است و به ارجاع به منبع قابل اعتماد نیاز دارد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
ماه و سال میلادیdate

ماه و سال درخواست مدرک را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، 'ژانویه 2013، اما نه بصورت jan13'

مقدار خودکار
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
رشتهپیشنهادشده
ذکر دلیل یا توضیحreason

دلیل یا توضیحی که چرا یا برای چه محتوایی مدرک لازم است.

رشتهاختیاری


جستارهای وابسته

درحال حاضر هازال كايا باردار ميباشد