رده:افراد جنگ یوم کیپور اهل اسرائیل - زبان‌های دیگر