سوئد در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ - زبان‌های دیگر