شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها - زبان‌های دیگر