شهرستان بیله‌سوار (جمهوری آذربایجان) - زبان‌های دیگر