نشان‌های سازمان صلیب سرخ جهانی و جنبش هلال احمر - زبان‌های دیگر