ویژگی‌ها یا خصوصیات (Feature) در زمینه‌های گوناگونی اهمیت پیدا می‌کند:

ویژگی‌ها در یک نرم افزار

فناوری و علوم ویرایش

Irmão de Elana, do BBB 19, vê Carolina como uma ameaça à ... Wwoq2`|ی رایانه‌ای]]، که منظور ازآن جنبه‌ها و خصوصیات گوناگونloO مربوط به داده‌هاwaw و [e SS[تصاویر]] wمی‌باشد.w*2

منابع ویرایش

  • Gonzalez, R. C., and Woods, R. E. Digital Image Processing, 2nd edition, Prentice-Hall, Inc., 2002