باز کردن منو اصلی
پر یک طاووس
مرغ پوششی از پر دارد
پر

پر (در متون طب سنتی با نام عربی‌اش ریش) یکی از انواع روییدنی‌های پوست بیرونی (اگزودرم) است که بر پوست بدن پرندگان و بال‌های آنان می‌روید. پر، ساقهٔ میانی توخالی دارد که کرک‌های ظریفی بر آن می‌رویند.

منابعویرایش

  • فرهنگ فشرده سخن، دکتر حسن انوری، تهران، سخن، ۱۳۸۲