پر یک طاووس
مرغ پوششی از پر دارد
پر

پر (در متون طب سنتی با نام عربیش ریش) یکی از انواع روییدنی‌های پوست بیرونی (اگزودرم) است که بر پوست بدن پرندگان و بال‌های آنان می‌روید. پر ساقه میانی توخالی دارد که کرک‌های ظریفی بر آن می‌رویند.

منابعویرایش

  • فرهنگ فشرده سخن، دکتر حسن انوری، تهران، سخن، ۱۳۸۲