ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/موارد درست/الکل

  • دکتر
  • زغال سنگ
  • استر
  • آلکان‌های
  • آلکن‌ها
  • آلکن‌های
  • اتوسل
  • اسیدبوتیریک
  • الکوکسی
  • ایزوپنتیل