ویکی‌پدیا:برای کسب قدرت ویرایش نکنید

ویکی‌پدیا دانشنامه‌ایست که در آن با هم کار می‌کنیم، و مسلماً مدیرانی می‌خواهیم که کاربران را ببندند، صفحات را محافظت و حذف کنند ولی خیلی از کاربران گرایش دارند فکر کنند که مدیریت مثل شغلی است که در آن شما مثل رئیس، قدرتمندید و کنترل را در دست دارید، و در عین حال مجازید به هر نحوی که می‌خواهید عمل کنید، و همه باید نظرتان را درست بدانند. به این خاطر برخی کاربران ویکی‌پدیا را فقط برای این که مدیر شوند به نحو دوست داشتنی تری ویرایش می‌کنند تا آن طور که فکر می‌کنند قدرتی که می‌خواهند را به دست آورند و یادشان برود که دانشنامه اصلاً برای چیست.

آنچه وقتی به قدرت برسند رخ می‌دهدویرایش

فرض کنید این قدرت‌طلبان کاندید مدیریت شده و موفق شوند، آنان به قدرتی دست می‌یابند که فکر می‌کردند ویکی‌پدیا را فقط برای آن ویرایش می‌کردند. این کاربران احتمالاً دیگر مقاله ساختن و بهبود آن و هر کار دانشنامه‌بنیان دیگری را رها می‌کنند و آشکارا از ابزارها استفاده می‌کنند و فقط از ابزارها استفاده می‌کنند!

اینان نهایتاً حتی از بودن در ویکی‌پدیا خسته می‌شوند و در یادشان می‌ماند که وقتی مشغول نوشتن مقالات و بهبود هرچیزی بودند تا به شغل مدیریت برسند حوصله‌شان سر نمی‌رفت و بیشتر این قبیل کاربران حساب مدیریتی‌شان را دیگر مورد استفاده قرار نمی‌دهند. ممکن است خرابکاران پس از چند سال به این حساب‌ها دست یابند و مشکل ایجاد کنند.

آنچه وقتی به قدرت نرسند رخ می‌دهدویرایش

فرض کنید کاربری متوسط که دنبال کسب «قدرت» در ویکی‌پدیا است، یک دمش ثبت کرده و در این فرایند شکست بخورد؛ اینجاست که مشکلات خودشان را نشان می‌دهند. این کاربران قدرت‌طلب ممکن است بابت شکستشان در دمش عصبانی شوند، حتی اگر شرایط مدیریت را احراز نکنند. آنان ممکن است تصور کنند که ویکی‌پدیا علیه ایشان کار می‌کند. ممکن است خونسرد بمانند یا خشم خودشان را روی کاربرانی که با مدیریتشان مخالفت کرده‌اند خالی کنند. این موضوع می‌تواند به ماه‌ها مشکل بینجامد که به‌هرحال آنان را مدیر نمی‌کند. این موضوع می‌تواند دلیل دیگری بر عدم استفاده از ویکی‌پدیا برای کسب شهرت و قدرت باشد.

پس آیا همه مدیران دنبال قدرتند؟ویرایش

نه، همه مدیران در ویکی‌پدیا قدرت‌طلب نیستند، زیرا می‌توانید ببینید که بسیاری از آنها وقف مشارکت کردن شده‌اند و به نوشتن و بهبود مقالات ادامه می‌دهند- آنها انتخاب کرده‌اند مدیر شوند تا ویکی‌پدیا را بسازند نه این که به اصطلاح به قدرت برسند. خلاصه، مدیر بودن بیشتر شبیه نظافتچی بودن است تا امپراتور بودن.

جستارهای وابستهویرایش