ویکی‌پدیا:هنگام مجادلهٔ ویرایشی، خونسرد بمانید

راهنمایی برای ابراز ویکی‌عشق به ویراستاریی دیگر.
آرام باش و ادامه بده.

ویکی‌پدیا مجادلات تلخی به خود دیده‌است. درگیر مجادلات آنلاین شدن، ساده است، مخصوصاً از آنجا که آنلاین بودن می‌تواند پاسخ‌های تقریباً آنی -واکنش ها- را ممکن کند ولی لطفاً به خاطر داشته باشید که ما همه کم و بیش به دلیل مشابهی اینجا هستیم و در سوی دیگر گفتگو شخص دیگری حضور دارد. جنگ‌های شعله کشنده غیرسازنده‌اند و ویکی‌پدیا را برای همه پروژه‌ای می‌کنند که کمتر لذتبخش است.

توصیه‌های برتر برای این که خونسردی خود را حفظ کنید ویرایش

این فهرست کوتاهی است که از تجربه کاربران شکل گرفته‌است:

  1. اگر کسی با شما موافق نیست، حتماً سعی کنید بفهمید دلیل چیست! به دیگران گوش بدهید، و زمان و زحمت صرف کنید تا توضیح بدهید چرا فکر می‌کنید پیشنهاد (های) تان ممکن است مطلوب باشد.
  2. برچسب نزنید، حمله‌های شخصی نکنید یا حتی دیگران و ویرایش‌هایشان را بی‌اعتبار نکنید؛ تا جای ممکن فرض حسن نیت داشته باشید. الفاظی از جمله "نژادپرست"، "فاشیست"، "احمق" و غیره، ممکن است عصبانیت دیگران را برانگیزد و آنان را دفاعی کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، بحث‌های سازنده خیلی سخت‌تر پیش می‌روند.
  3. آهسته اش کنید. محدودیتی برای بحث وجود ندارد. اگر عصبانی هستید، از افزودن مطلب یا ویرایش کناره بگیرید. یک روز یا هفته بعد برگردید. ممکن است دریابید که کس دیگری حین غیبت شما تغییر یا نظری را که می‌خواستید صورت داده‌است.

جستارهای وابسته ویرایش