ویکی‌پدیا:تغییرمسیر دوتایی

تغییرمسیر یکی از امکانات ویکی‌پدیا برای راهبری بهینهٔ نوشتارها است. «تغییرمسیر دوتایی» یکی از ایرادات ویکی‌نویسی است که موجب سردرگمی ربات‌ها در سیستم ویکی‌پدیا می‌شود.

تغییرمسیر درست چیست ویرایش

فرض کنیم فردی خیالی به نام امیر اسمیت وجود دارد که دارای سرشناسی لازم برای اختصاص مقاله‌ای در ویکی‌پدیا است. اگر امیر اسمیت نام‌ها و لقب‌های دیگری هم داشته باشد، مانند اسامی زیر:

  • هوشنگ اسمیت
  • پدر طنزنویسی روی دستمال‌کاغذی،

که معمولاً با آن القاب و اسم‌ها هم خطاب شود، روش کار در ویکی‌پدیا این است که مقالهٔ اصلی در صفحهٔ امیر اسمیت جای می‌گیرد و از بقیهٔ اسم‌ها به مقالهٔ اصلی تغییرمسیر ایجاد می‌شود، بدین گونه:

  • پدر طنزنویسی روی دستمال کاغذی ← امیر اسمیت
  • هوشنگ اسمیت ← امیر اسمیت

تغییرمسیر دوتایی چیست ویرایش

در مثال بالا، اگر تغییرمسیرها بدین شکل صورت گیرد:

  • پدر طنزنویسی روی دستمال کاغذی ← هوشنگ اسمیت
  • هوشنگ اسمیت ← امیر اسمیت،

در این صورت، برای رسیدن از صفحهٔ «پدر طنزنویسی روی دستمال کاغذی» به «امیر اسمیت»، ما باید از صفحهٔ «هوشنگ اسمیت» بگذریم که این کاری بیهوده‌است.

به این گونه تغییرمسیر، تغییرمسیر دوتایی می‌گویند. فهرستی از این تغییرمسیرها را در این صفحه می‌توانید ببینید. اصلاح این تغییرمسیرها می‌تواند به توسعهٔ ویکی‌پدیا کمک کند.

جستارهای وابسته ویرایش