ویکی‌پدیا:درخواست برای دسترسی/ویکی‌بان/Arellaa (بار دوم)

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

اجماع برای ارتقا دسترسی ویکی‌بانی وجود دارد.-- ‏ SunfyreT ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۵ (UTC)[]

پایان نظرخواهی: ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۰ (UTC)

Arellaa (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته)

درود. چند روزی است که مهلت یک‌سالۀ ویکی‌بانیم منقضی شده‌است و مایل به تمدید آن هستم. با احترام Arellaa TALK ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۰ (UTC)[]

موافق

 1. موافق با آروزی موفقیت. --مجتبی عابدینی (بحث) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)[]
 2. موافق با مهر و آرزوی موفقیت -- |کامران آزاد| ۱۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۱ (ایران) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)[]
 3. موافق پاینده باشید. Taddah (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۲ (UTC)[]
 4. موافق با آروزی موفقیت. ArefKabi (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۴ (UTC)[]
 5. موافق کاربری فعال، سخت‌‌کوش و گشاده‌رو. با آرزوی موفقیت‌های روزافزون :) -- - Mr_MohammadJavad_M بحث ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۶ (UTC)[]
 6. موافق با آرزوی موفقیت فرهنگ2016 (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۹ (UTC)[]
 7. موافق Mahdi Mousavi (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)[]
 8. موافق ImanFakhriTalk ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۰۶ (UTC)[]
 9. موافق. Hanooz ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۰۷ (UTC)[]
 10. موافقبا آرزوی موفقیت. Elajan (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۴ (UTC)[]
 11. موافق با آروزی موفقیت و سربلندی. ارادتمند. Gm110m (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۶ (UTC)[]
 12. موافقحجت/بحث ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۱۵ (UTC)[]
 13. موافق موفق باشید. احمدگفتگو ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۱۵ (UTC)[]
 14. موافق موید و پیروز باشید. رضا خزایی (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)[]
 15. موافق--MohamadReza(بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۵۹ (UTC)[]
 16. موافق Freshman404Talk ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۰۸ (UTC)[]
 17. موافق با آرزوی موفقیت. من بیشتر استفاده کننده مقاله های تاریخی ویکی پدیا هستم و همیشه تعجب می‌کنم که این اطلاعات را از کجا کسب می‌کنند وخیلی وقت‌ها ممکن است وقتم چندین ساعت بدون اینکه متوجه باشم صرف خواندن مقاله‌های تاریخی ویکی بشود. ابوالقاسم رجبی (بحث) ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۳ (ایران) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۱۳ (UTC)[]
 18. موافق٪ مرتضا (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)[]
 19. موافق با توجه به تجربه و دانش بسیار خوبشان. با احترام. Telluride (بحث)  ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰ (UTC)[]
 20. موافقMahdi 28 ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)[]
 21. موافق Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۰ (UTC)[]
 22. موافق پیروز باشید. in fact ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)[]
 23. موافقامین/بحث ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)[]
 24. موافق با آرزوی موفقیت روزافزون Mah.farhadi (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۶ (UTC)[]
 25. موافق-- Sahand Ace ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۵ (UTC)[]
 26. موافق mOsior (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)[]
 27. موافق پیروز باشید. SalmanZ (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۰ (UTC)[]
 28. موافق --آرین بحث ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۹ (UTC)[]
 29. موافق -- کامران اورفه (بحث) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۶ (UTC)[]
 30. موافق Benyamin-ln (بحث) ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۱ (ایران) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)[]
 31. موافق Tisfoon (بحث) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۱ (UTC)[]
 32. موافق. مانا باشید. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)[]
 33. موافق -- Ava imanii (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۷ (UTC)[]
 34. موافق Gharouni Talk ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)[]
 35. موافق --بزرگمهر (بحث) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۱۹ (UTC)[]
 36. موافق ‏▬ AnuJuno (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)[]
 37. موافق Salome_mi ✉️ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۹ (UTC)[]

مخالف

ممتنع

نظرات