ویکی‌پدیا:ربات مبارزه با خرابکاری

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:رمبو)
نمایی از ابزار پررنگ کننده ویرایش‌های خرابکاری‌ها در تغییرات اخیر

ربات مبارزه با خرابکاری، رباتی است که بر پایهٔ اطلاعات سامانه ارزیابی عینی نسخه‌ها (ORES) (ساعن) احتمال خرابکارانه‌بودن ویرایش‌ها را برآورد می‌کند و در صورتی که این برآورد به‌اندازهٔ کافی زیاد باشد آنها را واگردانی خواهد کرد.

چگونگی پیش‌گیری از واگردانی‌های مجدد توسط رباتویرایش

اگر ویرایش شما واگردانی شده است، تکرار همان ویرایش احتمالاً به واگردانی مجدد آن توسط ربات منجر خواهد شد. پس ممکن است بخواهید پیش از تکرار، تغییراتی در ویرایش خود بدهید. با این وجود باز هم تضمینی برای واگردانی‌نشدن ویرایش وجود ندارد. اگر واگردانی‌های ربات ادامه پیدا کرد می‌توانید در میز کمک از کاربران دیگر کمک بخواهید یا موضوع را با صاحب ربات مطرح کنید.

اگر ویرایش ربات توسط کاربران گشت خودکار، گشت‌زن و . . . واگردانی شود، ربات متوجه اشتباه‌بودن عملش خواهد شد و دیگر همان واگردانی را تکرار نخواهد کرد.

گزارش خطاویرایش

در صورتی که قصد دارید عملکرد ربات سریعتر بهبود یابد لطفاً ویرایش‌های اشتباه را در صفحه مربوطه اعلام کنید.

فعال‌سازی ابزار بازبینیویرایش

در ترجیحات > ابزارها می‌توانید ابزار ابزار پررنگ کننده ویرایش‌های خرابکاری‌ها در تغییرات اخیر را فعال کنید این ابزار ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری را با پس زمینهٔ رنگی در تغییرات اخیر و تاریخچه نمایش می‌دهد.

رنگ قرمز احتمال خرابکاری بیشتر و رنگ زرد احتمال کمتر را نشان می‌دهد.

جستارهای وابستهویرایش