ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/DarafshBot/وظیفه ۱۴

DarafshBotویرایش

ربات‌ران: درفش کاویانی (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته)

خودکار، مدیریت‌شده یا دستی: خودکار

زبان برنامه‌نویسی: پایتون

کد ربات: پای ویکی

جزئیات عملکرد: ساخت مقاله با ربات

تناوب اجرا: یکبار

تخمین تعداد صفحه‌هایی که ویرایش می‌شوند: بین هشتصد تا یکهزار و دویست مقاله

گذر از الگوی ربات ممنوع (بله/خیر):بله

آیا در ویکی دیگری پرچم دارد (بله/خیر): بله

شرح روش اجرا: ساخت مقالات شهرهای آمریکا که قبلاً در ویکی‌پروژه‌ی ساخت مقالات شهرها با ربات، توسط اهورا و خانم مشهدی ترجمه شده بودند.

بحثویرایش

نمونه‌ها: اوندیل، آریزونا، بنسون، آریزونا،بیسبی، آریزونا،باکای، آریزونا،بولهد سیتی، آریزونا،کمپ وردی،آریزونا،کیرفری، آریزونا،کاسا گرند، آریزونا،کیو کریک، آریزونا،چینو ولی، آریزونا و کلارکدیل، آریزونا. جعبه‌ی مقالات پس از اتمام ساخت، به آن‌ها افزوده می‌شود ولی برای نمونه، اوندیل، آریزونا و بنسون، آریزونا با جعبه هستند. درفش کاویانی (بحث) ‏۶ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۲ (UTC)

  مجوز دارد. فقط رده‌ها و ناوباکس و جعبه اطلاعات هم در انتها فراموش نشوندرضا ۱۶۱۵ / ب ‏۶ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۳ (UTC)
چون ربات مقالات مربوط به شهرهای دیگر را هم با همین شرایط خواهد ساخت، بنا به این نیازی به درخواست مجدد نیست و شهرهای دیگری که درفش‌بات با همین شرایط بالا می‌سازد، با همین مجوز است. درفش کاویانی (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)