ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/DarafshBot/وظیفه ۳۳

DarafshBot (وظیفه ۳۳)ویرایش

ربات‌ران: درفش کاویانی (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته)

خودکار، مدیریت‌شده یا دستی: خودکار

کد ربات: پای‌ویکی

جزئیات عملکرد: افزودن جعبهٔ اطلاعات و نگارخانه

تناوب اجرا: بر اساس نیاز

تخمین تعداد صفحه‌هایی که ویرایش می‌شوند:

گذر از الگوی {{nobots}} (بله/خیر):خیر آیا در ویکی دیگری پرچم دارد (بله/خیر): بله

شرح روش اجرا: افزودن جعبهٔ اطلاعات و نگارخانه به مقالاتی که این جعبه‌ها را ندارند.

بحثویرایش

ممنون درفش کاویانی (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)

لطفاً ۱۰۰ مورد آزمایشی انجام دهیدیاماها۵ / ب ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۰ (UTC)
@Yamaha5: انجام شد. درفش کاویانی (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۶ (UTC)
  مجوز دارد. یاماها۵ / ب ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)