ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/DbBot/وظیفه ۱۴

DbBot (وظیفه ۱۴)ویرایش

ربات‌ران: Dalba (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته)

خودکار، مدیریت‌شده یا دستی: خودکار

کد ربات: PWB

جزئیات عملکرد: به کاربردهای Template:Non-diffusing subcategory در ویکی انگلیسی می‌رود، برابر فارسی آن‌ها را [در صورت وجود] چک می‌کند و اگر ردهٔ فارسی، {{زیررده غیرپخشی}} [یا عنوان‌های معادل حاصل از تغییرمسیرهایش] را در بر نداشت، این الگو را به صفحهٔ رده اضافه می‌کند. مشابه این عمل را برای چند الگوی ادیگر هم انجام می‌دهد.

تناوب اجرا: فعلاً یک دور. در آینده در صورت نیاز.

تخمین تعداد صفحه‌هایی که ویرایش می‌شوند: الگوی Non-diffusing subcategory کلاً 2327 تراگنجانش دارد. تخمین من این است که رده‌های معادل فارسی کمتر از نصف این تعداد باشند.

گذر از الگوی {{nobots}} (بله/خیر): خیر

آیا در ویکی دیگری پرچم دارد (بله/خیر): خیر

شرح روش اجرا: در ادامهٔ «جزئیات» در بالا، پارامترهای غیرضروری که نیاز به ترجمه دارند ولی در عین حال اختیاری هستند (مثل specific در Template:Non-diffusing subcategory) را در فارسی نمی‌آورد. در نظر دارم مشابه همین عملیات را برای Template:Container category، Template:Category diffuse و Template:Non-diffusing parent category و چند الگوی کم‌ارتباط‌تر نظیر Template:Wikipedia category هم انجام دهم، با این وجود اگر نیاز است ذکر کنید تا جداگانه برای هر کدام درخواست مجوز کنم. در مورد چرایی انجام این کار: وجود این الگوها می‌تواند برای کاربران (و شاید در آینده برای ربات‌ها و ابزارها) از نظر تشخیص روش مناسب برای رده‌دهی یا حذف رده‌ها از مقاله‌ها مفید باشد. ‏Dalba ‏۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۳ (UTC)

بحثویرایش

@Dalba: لطفاً تعدادی ویرایش آزمایشی (۱۵ ویرایش) انجام دهید تا جزئیات کار مشخص شود. درفش کاویانی (بحث) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۵۳ (UTC)
@Darafsh: [۱] (در نیمه‌های کار خلاصه‌ویرایش را عوض کردم، اگرنه نوع ویرایش‌ها یکسان است) ‏Dalba ‏۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)
برای انجام این عملیات   مجوز دارد. بدیهی‌ست برای تغییر الگوهای دیگری که با همین عملیات تغییر می‌یابند، نیازی به مجوز جداگانه نیست. درفش کاویانی (بحث) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)