ویکی‌پدیا:فهرست سیاه هرزنگاری

فهرست سیاه هرزنگاری یک سازوکار نظارتی است که باعث می‌شود تا در صورتی که یک نشانی وب با عبارت‌های باقاعدهٔ فهرست‌شده در فهرست سیاه محلی یا فهرست سیاه سراسری سراسری مطابقت داشته‌باشد، از افزوده شدن آن به هر یک از صفحه‌های ویکی‌پدیا جلوگیری کند. این فهرست بیشتر هرزنامه‌ها را در بر می‌گیرد، اما خدمات تغییر مسیر نشانی وب (که می‌توانند به‌عنوان اجایگزینی برای دور زدن فهرست سیاه مورد استفاده قرار گیرند)،[۱] برخی وبگاه‌هایی که به‌طور مداوم برای دستیابی به اثر شوک مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، و برخی وبگاه‌هایی که پس از حصول اجماع مطلق به فهرست افزوده می‌شوند را نیز شامل می‌شود.[۲]

بعضی پیوندهای خاص را می‌توان با بازنویسی قاعدهٔ پیوندهای قرارگرفته در فهرست سیاه به‌واسطهٔ افزوده شدن به مدیاویکی:Spam-whitelist از این سازوکار مستثنی کرد.

فهرست سیاه هرزنگاری توسط افزونهٔ SpamBlacklist نرم‌افزار مدیاویکی پشتیبانی می‌شود.

معرفی ویرایش

مدیاویکی:Spam-blacklist نسخه‌ای بومی‌سازی‌شده از m:Spam blacklist است. m:Spam blacklist فهرست سیاهی مشابه فهرست سیاه محلی است که بر تمامی پروژه‌های بنیاد ویکی‌مدیا اعمال می‌شود. مواردی که به فهرست سیاه محلی افزوده می‌شوند، تنها در نسخهٔ فارسی ویکی‌پدیا اعمال می‌شوند و نه در سایر پروژه‌ها و نسخه‌های زبانی ویکی‌پدیا. درخواست‌های افزودن پیوند به فهرست سیاه هرزنگاری باید در بحث مدیاویکی:Spam-blacklist یا ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران مطرح شوند. با این حال، افزودن یک نشانی وب به فهرست سیاه تنها باید به‌عنوان آخرین راه حل برای مقابله با هرزنگاری در نظر گرفته شود. پیش از طرح درخواست افزوده شدن یک نشانی وب به فهرست سیاه، باید موارد زیر را در نظر داشته‌باشید:

توجه داشته‌باشید که فهرست سیاه تنها بر پیوندهای زنده اثر می‌گذارد. بیشتر پیوندهایی که قابل کلیک‌کردن نیستند (مانند پیوندهایی که در درون برچسب‌های nowiki قرار گرفته‌اند) تحت تأثیر این فهرست قرار نمی‌گیرند. با این حال، نشانی‌های وب مورد استفاده در خلاصه‌های ویرایش تحت تأثیر این فهرست سیاه قرار خواهند گرفت.

درخواست افزودن نشانی وب به فهرست سیاه ویرایش

هنگام درخواست برای افزودن یک نشانی به فهرست سیاه، باید شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر وجود مشکل ارائه شود (ترجیحاً با استفاده از پیوند تفاوت). برای طرح درخواست افزوده‌شدن یک نشانی وب به فهرست سیاه هرزنگاری، از بحث فهرست سیاه یا تابلوی اعلانات مدیران استفاده کنید.

درخواست خروج نشانی وب از فهرست سیاه ویرایش

هنگام طرح درخواست برای خروج یک نشانی وب از فهرست سیاه هرزنگاری، باید شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه کنید که نشان دهد آن نشانی وب شایستهٔ قرار گرفتن در فهرست سیاه نیست. برخی موارد مشمول خروج از فهرست سیاه می‌تواند شامل دامنه‌های ربوده‌شده‌ای که به مالک به‌حق خود بازگردانده شده‌اند؛ یا وبگاهی که حاوی محتوای ناقض حق تکثیر بوده و اکنون محتوای ناقض حق تکثیر را حذف کرده‌است باشد (اما محدود به این موارد نیست).

برای طرح درخواست خارج کردن یک نشانی وب از فهرست سیاه هرزنگاری نیز از بحث فهرست سیاه یا تابلوی اعلانات مدیران استفاده کنید.


ارجاع‌ها و یادداشت‌ها ویرایش