ویکی‌پدیا:ناظران خوب‌شدگی

این یک صفحه سیاست یا رهنمود نیست. اکنون لطفاً در تکمیل این صفحه بکوشید.

گروه ناظران خوب‌شدگی گروهی از کاربران ویکی‌پدیای فارسی هستند که نظرخواهی‌های گزینش مقالات خوب را جمع‌بندی می‌کنند. این گروه می‌توانند همان ناظران برگزیدگی باشند. اما با توجه به سیاست‌های اصلی دانشنامه و اینکه تنها در ویکی‌پدیای فارسی "ناظران برگزیدگی" وجود دارند، خود اجماع نیز می‌تواند به صورت موردی، در صورت اجماع در یک نظرخواهی، به کاربری اجازهٔ جمع‌بندی مقالات خوب را اهدا کند.

شرایط ناظر شدنویرایش

اگر می‌پندارید کاربری توانایی جمع‌بندی نظرخواهی‌های خوب‌شدن را دارد، برایش یک صفحه نامزدی بسازید. حتی خود کاربر نیز می‌تواند برای خود صفحه نامزدی ایجاد کند.

  • در صورت ناظر برگزیدگی بودن، به شکل خودکار ناظر خوب‌شدگی است.
  • در صورتی که اجماع تشخیص دهد که کاربر توانایی جمع‌بندی بی‌طرف نظرخواهی خوب‌شدن مقالات را دارد.

شناسایی ناظرانویرایش

فهرست ناظران خوب‌شدگیویرایش

نامزدی‌های کنونیویرایش

جستارهای وابستهویرایش