ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ فروردین

چگونه پیام خود را امضا کنید


هنگامی که در صفحه‌های بحث پیامی می‌گذارید برای اینکه پیام تان با پیام دیگران اشتباه نشود باید آن را امضا کند. برای این کار باید چهار مدک (~~~~) به انتهای پیام تان بیافزایید. پس از ذخیره سازی این چهار علامت مدک تبدیل به امضای شما و زمان زدن امضا می‌شود. به صورت پیش‌فرض امضای شما همان نام کاربری شما است اما اگر بخواهید می‌توانید آن را در بخش ترجیحات حساب کاربری‌تان تغییر دهید. اگر نخواهید زمان زدن امضا شود باید به جای چهار مدک، از سه مدک (~~~) استفاده کنید.

:بیشتر بخوانید
ویکی‌پدیا:امضا


<< نکته روز پیشین

نکته روز پسین >>


en:Wikipedia:Tip of the day/April 20, 2008