ویکی‌پدیا:نکته روز

این پروژه توصیه‌های روزانه مفیدی را در مورد نحوه استفاده از ویکی‌پدیا ارائه می‌دهد.

لطفا برای نوشتن نکته‌ها از {{نکته روز}} استفاده کنید به عنوان نمونه ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ فروردین یا ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ شهریور را مشاهده نمایید.

این نکته‌ها به صورت روزانه در راهنما:فهرست نمایش داده می‌شوند.

نکته‌های بهاره!

ویرایش
نکته‌ها توضیحات فارسی EN توضیحات انگلیسی
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ فروردین با استفاده از میانبرهای ویکی‌پدیا سریعتر حرکت کنید (en) Navigate faster using Wikipedia shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ فروردین پیوند به بیرون (en) External links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ فروردین ویرایش‌هایتان را بشمارید (en) Counting your edits
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ فروردین تراگنجانش و جانشانی (en) Inclusion vs. Transclusion
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ فروردین چگونه یک واژه را به معنی آن پیوند دهیم (en) How to link to word definitions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ فروردین فارسی‌نویسی (en) SuggestBot is a fun way to pick pages to edit
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ فروردین افزایش سرعت با کلیدهای میان‌بر (en) Work faster with keyboard shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ فروردین صرفه‌جویی در زمان هنگام نوشتن پیوندها (en) Time-saving links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ فروردین پرسش‌های هوشمندانه بپرسید (en) Ask intelligent questions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ فروردین جعبهٔ جستجوی گوگل (en) Wikipedia—specific Google searchbox
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ فروردین به بیرون از جعبه نیز بیاندیشید (en) Think outside the box
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ فروردین هرچه را که می‌خوانید باور نکنید (en) Don't believe everything you read
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ فروردین لطفا پیغامتان را امضا نمایید. (en) Please sign your comments
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ فروردین از درخواست راهنمایی دیدن کنید. (en) Stop at the Reference Desk
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ فروردین پیگیر پرسش‌هایتان باشید (en) Keeping track of your questions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ فروردین پیام‌های امضا نشده (en) Unsigned comments
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ فروردین از صفحه‌های گفتگو یا نامه‌های الکترونیکی به عنوان منبع استفاده نکنید. (en) Don't use forums or emails as sources
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ فروردین یادآور خودکار خلاصه ویرایش (en) Automatic edit summary reminder
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ فروردین همکاری‌ها (en) Collaborations
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ فروردین نکات مهم و حیاتی برای ویکی‌نویسی
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ فروردین ارجاع درست به منابع (en) Cite your sources
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ فروردین ویرایش سریع تر با مرورگر خودکار ویکیپدیا (en) Edit Wikipedia faster with AutoWikiBrowser
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ فروردین ربات نگهبان ویکی‌پدیا (en) Help Wikipedia help you
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ فروردین جستجوی خود در ویکی‌پدیا و اینترنت را هم‌زمان انجام دهید (en) Search Wikipedia and Google at the same time
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ فروردین یک حساب کاربری شخصی بسازید (en) Create a user account
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ فروردین کپی‌رایت یا کپی‌لفت؟! مسئله اینست (en) Copyrights? Copyleft
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ فروردین بارگذاری یک نگارهٔ آزاد (en) Uploading Free Images
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ فروردین ده نکته مهم برای ویکی‌نویسی حرفه‌ای
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ فروردین فارسی‌نویسی (en) How to change your username
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ فروردین ساعت ویکی‌پدیا را با ساعت محلی خود تنظیم کنید (en) Keeping track of time
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ فروردین چگونه پیام خود را امضا کنید (en) How to sign comments
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ اردیبهشت نمایش نکته روز در صفحه کاربری (en) Displaying Tip of the day on your user page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ اردیبهشت رفتن به قسمت جستجو بدون نیاز به مراجعه مجدد به بالای صفحه (en) Wikipedia search box focus
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ اردیبهشت چگونه صفحه‌ای راجابجا ویا تغیرنام دهیم (en) How to move/rename a page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ اردیبهشت برای شمردن ویرایش های خودتان از ویرایش شمار Soxred93 استفاده کنید (en) To count your edits, use Essjay's Edit Counter
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ اردیبهشت حساب کاربری خود را اختصاصی کنید (en) Super-customize your account with gadgets
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ اردیبهشت میانبرهای صفحه کلید (en) Keyboard shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ اردیبهشت ابهام‌زدائی (en) When "Go" doesn't work, try "Search"
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ اردیبهشت یافتن لیست زیرصفحه ها (en) Getting a subpage listing
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ اردیبهشت وقتی جستجو نتیجه نمی‌دهد‍ املاء خودتان را کنترل کنید (en) When a search fails, check your spelling
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ اردیبهشت چگونه به یک مقاله پیوند دهیم (en) How to make links to articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ اردیبهشت استفاده از پیشوند در هنگام جستجو (en) Using the prefix in searches
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ اردیبهشت صرفه جویی وقت، در نوشتن پیوند‌ها (en) Time-saving links: the "pipe trick"
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ اردیبهشت جعبهٔ جستجوی گوگل (en) Wikipedia-specific Google searchbox
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ اردیبهشت صرفه‌جویی در زمان، هنگام پیوند دادن (en) Time-saving links II
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ اردیبهشت جستجوی ویکی‌پدیا با فهرست بازشوندهٔ خودکار (en) Wikipedia-search with auto-completion
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ اردیبهشت پیوند به یک بخش مقاله (en) Linking to a section
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ اردیبهشت پروژه‌های خواهر و پیوندهای بین ویکی‌ها (en) Sister projects & interwiki linking
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ اردیبهشت تراگنجانش (en) Transclusion
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ اردیبهشت کاربرد الگوها (en) Templates
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ اردیبهشت ویکی‌نویس شوید!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ اردیبهشت جعبه‌های کاربری (en) Userboxes
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ اردیبهشت فهرست‌سازی (en) List building
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ اردیبهشت ویکی‌پروژه‌ها (en) When is a Wikipedia project a WikiProject?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ اردیبهشت متمرکزکردن صفحه‌های بحث یک ویکی‌پروژه (en) Centralizing project discussion
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ اردیبهشت ساخت تغییرمسیر (en) Redirects
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ اردیبهشت ارجاع به منبع (en) Footnotes
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ اردیبهشت کار با فرمت جدول‌ها و ویکی‌نویس (en) Working with table formatting
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ اردیبهشت چگونه ویرایش‌های کاربران را ببینیم (en) How to review user contributions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ اردیبهشت از نوار ابزار مرورگرتان برای پیمایش ویکی‌پدیا استفاده کنید (en) Use your browser's toolbar to navigate Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ اردیبهشت صفحه‌های ابهام‌زدایی (en) Formatting disambiguation pages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ اردیبهشت مطالب برگزیده (en) Featured content
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ خرداد جعبه محتویات (en) Table of contents
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ خرداد (en) Transclusion caveat
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ خرداد سؤالم را کجا مطرح کنم؟ (en) Go to the right desk
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ خرداد به دیگران کمک کنید! (en) Please return the favor
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ خرداد پیش از آنکه ویرایش خود را نهایی کنید با کمک پیش‌نمایش آن را بازبینی کنید (en) Check your work before you save, using Preview
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ خرداد نگاره‌ها را کجای صفحه بگذاریم (en) Where on the page to put images
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ خرداد جایگذاری الگوها (en) Placing templates
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ خرداد قرار دادن بخش پیوند به بیرون (en) Placing "External links" sections
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ خرداد کار بر روی صفحهٔ اصلی (en) Working on the Main Page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ خرداد میان‌برها (en) Shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ خرداد مکان قرارگیری رده‌ها (en) Placing category tags
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ خرداد صفحهٔ تاریخچه (en) Page history
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ خرداد برچسب تصاویری که بارگذاری می‌کنید. (en) Tag your image uploads
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ خرداد موفعیت پیوندهای میان‌ویکی در صفحه (en) Placing interlanguage links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ خرداد مرتب کردن رده‌ها (en) Sorting entries in the categories
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ خرداد قبل از ایجاد مقاله جستجو کنید (en) Look before you leap
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ خرداد چگونه مقاله جدیدی بنویسیم؟ (en) How to start a new article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ خرداد گفتگو با ویکی‌پدیانویسان (en) Talking to Wikipedians
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ خرداد منبع نگاره‌هایی که بارگذاری می‌کنید را ذکر کنید (en) Cite the source on all image uploads
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ خرداد پیشگیری از مشکلات نشانه‌گذاری (en) Preventing markup glitches
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ خرداد از «پیگیری‌های من» استفاده کنید (en) Use your watchlist
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ خرداد پاپآپس (en) Navigation popups
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ خرداد چگونگی استفاده از تصاویر در مقالات (en) How to insert a picture into an article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ خرداد افزونه جستجوی ویکی‌پدیا برای فایرفاکس (en) Wikipedia-specific searching within Firefox
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ خرداد دکمه ویرایش بخش (en) Section edit button
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ خرداد سوالات هوشمندانه بپرسید (en) Ask intelligent questions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ خرداد راهنمایی‌ها را طولانی نکنید (en) Beware of instruction creep
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ خرداد تغییر مسیر‌های دوتایی (en) Fix double redirects
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ خرداد فهرست الفبایی مقالات (en) Alphabetical list of articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ خرداد تصاویر (en) Screenshots
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ خرداد لطفا دستورالعمل بخش را بخوانید (en) Please read department instructions

نکته‌های تابستانه!

ویرایش
نکته‌ها توضیحات فارسی EN توضیحات انگلیسی
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ تیر (en) When not to use links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ تیر (en) Spellcheck before you hit "Save"
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ تیر (en) Change text size easily when reading a page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ تیر (en) Portals
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ تیر (en) What are templates used for?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ تیر (en) Pretty tables
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ تیر (en) Remember to sign your comments
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ تیر (en) Wikipedia for your cell phone or PDA
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ تیر (en) Advanced Signatures
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ تیر (en) Citation Requests
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ تیر (en) Love thy neighbor
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ تیر (en) Posting on the Wikipedia Community Bulletin Board
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ تیر (en) Band articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ تیر (en) List the things to do for an article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ تیر (en) Navigate fast using shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ تیر (en) Welcoming Committee
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ تیر (en) The three revert rule
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ تیر واژه جدید اختراع نکنید! (en) Avoid using neologisms
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ تیر (en) The fastest way to end a conflict: walk away
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ تیر (en) Jump to the search box with ⇧ Shift+Alt+F
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ تیر (en) How to use red links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ تیر (en) Strikeout button
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ تیر (en) Using Math
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ تیر (en) Be forgiving to new users
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ تیر (en) Search Wikipedia from any website
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ تیر (en) Join the fight against vandalism
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ تیر (en) Short link pipe trick
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ تیر (en) Preview tomorrow's featured article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ تیر (en) User scripts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ تیر (en) How to display daily tips on your userpage Note.
Don't change this tip. It is a linked tip on displaying tips! :-)
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ تیر (en) What did he say? (Wikijargon)
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ مرداد (en) Search Wikipedia faster with Google search tricks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ مرداد (en) Forums and emails are not acceptable sources
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ مرداد (en) Remember, always sign your messages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ مرداد (en) Wikipedia's dozen most essential tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ مرداد (en) Wikipedia's ten most powerful tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ مرداد (en) Your very own Wikipedia bookmark page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ مرداد (en) Another way to read or share Wikipedia. Books.
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ مرداد (en) Create links faster with link tricks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ مرداد (en) How to link to a category without categorizing the page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ مرداد (en) Customize appearance of dates ←Start proofreading here.
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ مرداد (en) Redirect synonymous topic names
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ مرداد (en) The lead section
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ مرداد (en) How to disable the section edit links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ مرداد (en) In conflicts, reach consensus
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ مرداد (en) How to add an article to a category
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ مرداد جستجوی عنوان‌ها (en) Title searches
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ مرداد (en) How to watch for pages that don't exist yet
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ مرداد خلاصه ویرایش‌ها (en) Abbreviating edit summaries
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ مرداد (en) How to create a category
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ مرداد (en) Ways to search Wikipedia with Google
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ مرداد (en) How to create reusable boilerplate
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ مرداد (en) Acronyms and initialisms
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ مرداد (en) To see everything on Wikipedia about a subject area...
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ مرداد (en) Explaining Wiki markup to other users
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ مرداد (en) How to create a subcategory
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ مرداد (en) Sign your messages with ~~~~
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ مرداد (en) How does Wikipedia stack up?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ مرداد (en) When to use subpages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ مرداد دنیا درباره ما چه می‌داند (en) What the world knows about us
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ مرداد (en) How reliable is Wikipedia?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ مرداد (en) When and how to exclude Wikipedia from your Google search
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ شهریور (en) How to link to a category
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ شهریور (en) Power-editing with AutoWikiBrowser
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ شهریور (en) Are you looking for help?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ شهریور (en) How to link to a section of an article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ شهریور (en) Join the Recent Changes Patrol!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ شهریور (en) Where did that fact come from?!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ شهریور (en) How popular is Wikipedia?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ شهریور (en) Google search link
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ شهریور (en) My link disappeared!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ شهریور (en) Wikipedia's top ten essential tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ شهریور (en) Spell Checkers
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ شهریور (en) Install your first javascript
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ شهریور (en) Supercharge your browser
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ شهریور (en) How to create a link to another article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ شهریور (en) Use the Article Wizard to easily create new articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ شهریور لطفاً خلاصه ویرایش را بنویسید. (en) Please fill-in edit summaries
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ شهریور چگونه فهرستی از زیرصفحه‌های یک صفحه بدست آوریم (en) How to get a list of a page's subpages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ شهریور مدیر شوید (en) Becoming an Administrator
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ شهریور کجا درخواست دهیم؟ (en) Where to post requests
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ شهریور چگونه ظاهر پیوندها را به شکلی که می‌خواهیم درآوریم (en) How to make links look the way you want
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ شهریور با ~~~~ پیغامتان را امضا کنید (en) To sign a message, use ~~~~
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ شهریور گم شده‌اید؟ (en) Are you lost?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ شهریور (en) How to create a new page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ شهریور (en) Wikipedia's top ten power tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ شهریور (en) Do you need administrator assistance?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ شهریور (en) Highlight text on any website, then search Wikipedia for it with a single click
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ شهریور (en) Cite your sources
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ شهریور ترفندهای پیوند (en) Link tricks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ شهریور نوار ابزار ویکی‌پدیا برای مرورگر فایرفاکس (en) Wikipedia toolbar for Firefox
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ شهریور (en) Navigate faster using Wikipedia shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۱ شهریور (en) External links

نکته‌های پائیزه!

ویرایش
نکته‌ها توضیحات فارسی EN توضیحات انگلیسی
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ مهر ویرایش‌هایتان را بشمارید (en) Counting your edits
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ مهر (en) Inclusion vs. Transclusion
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ مهر (en) How to link to word definitions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ مهر (en) SuggestBot is a fun way to pick pages to edit
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ مهر افزایش سرعت با کلیدهای میان‌بر (en) Work faster with keyboard shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ مهر صفحه‌های محبوب شما در ویکی‌پدیا (en) Your customizable Wikipedia navigation hub
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ مهر (en) The topic list
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ مهر (en) Interwiki links and shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ مهر (en) How to display the tip of the day on your user page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ مهر (en) Wikimedia-wide issues
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ مهر (en) Editcountitis
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ مهر (en) Category tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ مهر (en) Avoid trademarks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ مهر (en) Wikipedia-specific searching with Google
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ مهر (en) Autosign your message with the sig button
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ مهر (en) User scripts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ مهر (en) Linking articles: the internal link
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ مهر (en) How to find legal photographs and graphics
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ مهر (en) Keep track of your questions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ مهر (en) How to transclude a page into the page you are editing
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ مهر (en) Why have lists when there are categories?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ مهر (en) Wikipedia Search Box for Firefox
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ مهر (en) Use Wikipedia shortcuts to navigate faster
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ مهر (en) Power tool: Navigation Popups
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ مهر (en) Google Wikipedia quick search tricks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ مهر (en) Six of one, half-a-dozen of the other
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ مهر (en) Speed up your learning curve...
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ مهر (en) The five pillars
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ مهر (en) The edit toolbar
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ مهر (en) Double click editing
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ آبان (en) Be neutral, like Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ آبان (en) Wikipedia has 22 sections, called namespaces
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ آبان (en) How to see a list of the pages in a namespace
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ آبان (en) Please sign your name on talk pages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ آبان (en) Remember: fill-in the edit summary
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ آبان آموزش‌های تعاملی
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ آبان (en) How to enable the Enhance recent changes setting
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ آبان (en) Namespace entry points
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ آبان (en) How to catch admin attention fast
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ آبان (en) How to enable right-click section editing
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ آبان (en) Gain feedback on your editing from other editors
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ آبان (en) Wikipedia's alphabetical index of articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ آبان چگونگی برداشتن لینکهای ویرایش بخش‌های مقاله (en) How to disable the section edit links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ آبان (en) Wikimedia links and shortcuts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ آبان امضاهای پیشرفته (en) Advanced signatures
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ آبان هنگام ویرایش در ویکی‌پدیا بی‌طرف باشید (en) Be neutral when editing Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ آبان (en) Linking to non-Wikimedia wikis
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ آبان از کجا شروع کنم؟ (en) Where do I begin?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ آبان (en) How to search Wikipedia with Lycos
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ آبان (en) The Wikipedia Curriculum
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ آبان (en) Making the edit summary input field larger
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ آبان (en) Spoken Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ آبان (en) Mediation Cabal
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ آبان (en) Wiki-exploration: beyond Wikipedia...
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ آبان (en) Google Toolbar Current Site Search Button
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ آبان (en) Fansites, Forums, & other Webpage Articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ آبان چگونه پیوندی برای جستجوی گوگلی یک واژه یا عبارت در داخل صفحات دانشنامه بسازید؟ (en) How to provide a Google search in a link
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ آبان (en) User Sub Pages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ آبان (en) Always sign your messages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ آبان (en) Viewing Persondata
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ آذر (en) Making the editbox more visually pleasing
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ آذر (en) Permission Requests
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ آذر (en) The Lead Section
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ آذر (en) Try to see it my way!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ آذر (en) Pick from a list of template parameter choices
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ آذر دنیای داستان‌ها (en) World of fiction
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ آذر عنوان‌های یکسان، معانی مختلف (en) Same titles, different meanings
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ آذر عکس‌های فوق‌العاده (en) Brilliant pictures
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ آذر واگردانی ویرایش ها (en) Undoing edits
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ آذر (en) No copies of primary sources
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ آذر (en) Date formatting
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ آذر (en) Find stubs and expand them
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ آذر (en) How to look at the changes to an article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ آذر (en) How to customize your signature
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ آذر (en) When to use external links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ آذر (en) How to adjust the height of your edit window
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ آذر (en) How to add a picture to an article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ آذر (en) How to skip scrolling and clicking
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ آذر (en) Wikipedia etiquette = Wikiquette
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ آذر (en) Section editing
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ آذر (en) What writing style to use
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ آذر (en) Where to write about current events
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ آذر (en) Link articles to their foreign-language counterparts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ آذر (en) Sign your messages with ~~~~
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ آذر (en) Automating tasks on Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ آذر (en) Wikipedia needs pictures. How you can help...
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ آذر (en) Accuracy, quality and peer review
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ آذر (en) What can be included in Wikipedia?
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ آذر (en) Freedom of speech and profanity
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ آذر (en) Can't find what you are looking for?

نکته‌های زمستانه!

ویرایش
نکته‌ها توضیحات فارسی EN توضیحات انگلیسی
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ دی چرا حساب بسازیم؟ (en) ?Why create an account
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ دی صفحه کاربری شما (en) Your user page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ دی میلینگ‌لیست‌های ویکی‌مدیا (en) Wikimedia has mailing lists
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ دی ارتقای تغییرات اخیر در تنظیمات من (en) Upgrade Recent Changes in my preferences
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ دی پی‌گیری تغییرات (en) Watching for changes
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ دی اگر دسترسی خاص برای صفحات وب دارید (en) ...If you have privileged access to web pages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ دی تست کمکی نرم‌افزار ویکی‌مدیا (en) Help test the MediaWiki software
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ دی عیب‌یابی حس و ظاهر ویکی‌پدیا با پوسته‌ها (en) Troubleshooting Wikipedia's look and feel with skins
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ دی جستجو کنید (en) Go Search
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ دی هر حقیقتی قابل تأیید نیست (en) Not everything that's true is verifiable
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ دی پرهیز از نوشتن خودزندگی‌نامه (en) No autobiographies
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ دی از کجا شروع کنم؟ (en) ?Where do I begin
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ دی ویکی‌پدیا برای کاربران اپرا (en) Wikipedia for Opera users
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ دی خانواده ی ویکی‌مدیا را ملاقات کنید (en) Meet the Wikimedia family
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ دی صفحات ویژه در ویکی‌پدیا (en) Wikipedia's "special" pages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ دی از یک اصلاح کننده ی متن خارجی برای قدرت بیشتر استفاده کنید (en) Use an external text editor for more power
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ دی ابزار های فرآیند پردازش تصویر (en) Image processing tools
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ دی پیامی راامضا کنید (en) To sign a message, ~~~~
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ دی اصلاح کننده دیجیتال صدا (en) Digital audio editors
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ دی آموزش تعاملی (en) Introduction to navigating Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ دی عناوین (en) Captions
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ دی نحوه ی استواده از خطوط قرمز (en) How to use red links
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ دی دکمهٔ متن خط خورده (en) Strikeout button
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ دی استفاده از علایم ریاضی (en) Using Math
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ دی آموزش به کاربران جدید (en) Be forgiving to new users
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ دی جستجوی ویکی‌پدیا در هر وب سایتی (en) Article banner templates
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ دی به جنگ علیه خرابکاران بپیوندید (en) Join the fight against vandalism
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ دی پیوند لوله‌ای (en) Short link pipe trick
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ دی پیش نمایش مقاله های برجسته آینده (en) Preview tomorrow's featured article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ دی کاربر خط (en) User scripts
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ بهمن غیر فعال کردن راهنما روی صفحه کاربری (en) Displaying tips on your userpage
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ بهمن چی گفت؟ (en) What did he say? (Wikijargon)
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ بهمن جستجو و جایگزینی در حین ویرایش یک مقاله (en) Search and replace while editing an article.
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ بهمن جستجو و جایگزینی در تمام ویکی‌پدیا (en) Search & replace across all of Wikipedia.
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ بهمن یادتون باشه که همیشه پیامهایتان را امضا کنید (en) Remember, always sign your messages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ بهمن دوجین مقاله ی ضروری در ویکی‌پدیا (en) Wikipedia's dozen most essential tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ بهمن 10 مقاله برتر در ویکی‌پدیا (en) Wikipedia's ten most powerful tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ بهمن عوض کردن سریع سایز متن در حین خواندن (en) Change text size quickly (when reading)
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ بهمن هشدار مزاحم!(خرابکارها-سطح هشدار) (en) Intruder alert! Intruder alert! (Vandalism-level warning).
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ بهمن ترفند بوجود آوردن سری لینک ها (en) Create links faster with link tricks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ بهمن نحوه لینک زدن به یک دسته یا رده(بدون رده بندی پیج) (en) How to link to a category (without categorizing the page)
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ بهمن بارگذاری اتوماتیک صفحه (en) Automatic page loader.
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ بهمن تغییر مسیر اسامی موضوعات هم معنی (en) Redirect synonymous topic names
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ بهمن بخش هدایت (en) The lead section
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ بهمن پیوستن به یک ویکی پروژه (en) Join a WikiProject.
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ بهمن در تضادها، سعی کنید به توافق برسید (en) In conflicts, reach consensus
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ بهمن نحوه افزودن یک مقاله به یک دسته (en) How to add an article to a category
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ بهمن نحوه ارائه یک اینک به جستجو گر ویژه گوگل (en) How to provide a link to a specific Google Search
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ بهمن نحوه مشاهده صفحه ای که در حال حاضر وجود ندارد (en) How to watch for pages that don't exist yet
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ بهمن لطفا با استفاده از جعبه اصلاح خلاصه نویسی کارتون رو خلاصه کنید (en) Please summarize your work using the Edit summary box
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ بهمن نحوه ساخت یک دسته (en) How to create a category
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ بهمن ویژگی خاص:ویکی‌پدیا رو با سایت گوگل سرچ کنید (en) Search Wikipedia with Google's site-specific search feature
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ بهمن چگونه متن رایانه ای قابل استفاده مجدد بسازیم؟ (en) How to create reusable boilerplate
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ بهمن نما ها و کلمات اختصاری (en) Acronyms and initialisms
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ بهمن دیدن همه چیز در ویکی‌پدیا در مورد یک موضوع (en) ...To see everything on Wikipedia about a subject area
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ بهمن توضیح دادن ویکی نشانه ها به بقیه کاربران (en) Explaining Wiki markup to other users
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ بهمن نحوه ساخت یک زیر مجموعه برای دسته (en) How to create a subcategory
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ بهمن ویکی‌پدیا چه چیزی برای ارائه دارد؟ (en) See what Wikipedia has to offer, plant a CategoryTree!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ بهمن راه دیگر برای سرچ ویکی‌پدیا در گوگل (en) Another way to search Wikipedia with Google
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳۰ بهمن چه موقع از صفحات تابع استفاده کنیم؟ (en) When to use subpages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱ اسفند جهان درمورد ما چه میداند؟ (en) What the world knows about us
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲ اسفند ویکی‌پدیا چقدر قابل اعتماد است؟ (en) How reliable? is Wikipedia
ویکی‌پدیا:نکته روز/۳ اسفند چگونه ویکی‌پدیا را از نتایج جستجو، حذف کنیم (en) When and how to exclude Wikipedia from your Google search
ویکی‌پدیا:نکته روز/۴ اسفند کمک به مشارکت کنندگان جدید (en) How to link to a category
ویکی‌پدیا:نکته روز/۵ اسفند تقویم برای صفحات کاربری شما (en) Calendar date display for your user pages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۶ اسفند کمک میخواهید؟ (en) ?Are you looking for help
ویکی‌پدیا:نکته روز/۷ اسفند نحوه لینک زدن به یک بخش از یک مقاله (en) How to link to a section of an article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۸ اسفند (en) ?What is Page curation
ویکی‌پدیا:نکته روز/۹ اسفند حقایق از کجا می آیند (en) ?!Where did that fact come from
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۰ اسفند امضا کنید (en) Sign your messages with ,~~~~
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۱ اسفند تصحیح غلط‌های املائی (en) Spell Checkers
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۲ اسفند اولین نوشته خود را نصب کنید (en) Install your first javascript
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۳ اسفند مرورگر خود را لبریز کنید (en) Supercharge your browser
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۴ اسفند چگونه یک پیوند به مقاله‌ای دیگر ایجاد کنیم (en) How to create a link to another article
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۵ اسفند از جادوگر مقالات برای ایجاد مقاله جدید استفاده کنید (en) Use the Article Wizard to easily create new articles
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۶ اسفند لطفا خلاصه ویرایش ها را وارد کنید (en) Please fill-in edit summaries
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۷ اسفند نحوه ی بدست آوردن لیست صفحات زیرین (en) How to get a list of a page's subpages
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۸ اسفند مدیر(ادمین) شوید (en) Becoming an Administrator
ویکی‌پدیا:نکته روز/۱۹ اسفند درخواست ها را کجا پست کنید (en) Where to post requests
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۰ اسفند نحوه ی ساخت لینک ها،همان طورکه میخواهید به نظر برسند (en) How to make links look the way you want
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۱ اسفند امضا کنید (en) To sign a message, ~~~~
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۲ اسفند آیا شما سر در گم شده اید؟ (en) ?Are you lost
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۳ اسفند نحوه ساخت یک صفحه جدید (en) How to create a new page
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۴ اسفند 10 موضوع برتر ویکی‌پدیا (en) Wikipedia's top ten power tips
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۵ اسفند به کمک مدیر سایت نیاز دارید؟ (en) ?Do you need administrator assistance
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۶ اسفند تست-راندن اصلاحات (en) Test-drive your edits!
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۷ اسفند نقل منابع (en) Cite your sources
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۸ اسفند ترفند های لینک (en) Link tricks
ویکی‌پدیا:نکته روز/۲۹ اسفند نوار ابزار ویکی‌پدیا برای فایرفاکس (en) Wikipedia toolbar for Firefox

جستارهای وابسته

ویرایش