ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه اسرائیل/فهرست الگوها

این صفحه فهرستی‌است از الگوهای مرتبط با ویکی‌پروژهٔ اسرائیل.

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر جعبه‌های اطلاعات مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

اگر جعبهٔ اطلاعات موردنظرتان در ویکی‌پدیا موجود نیست در قهوه‌خانهٔ فنی درخواست دهید.

الگوهای اصلیویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{درگاه|اسرائیل}} برای پیونددادن به درگاه:اسرائیل در بخش «جستارهای وابسته»
{{ویکی‌پروژه اسرائیل}} این الگو باید در صفحهٔ بحث هر صفحه‌ای که مرتبط با این ویکی‌پروژه‌است قرار داده شود. برای آگاهی از چگونگی استفاده از الگو و پارامترهایش، صفحهٔ درجه‌بندی را ببینید.

الگوهای خردویرایش

  وپ:خرد

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر الگوهای خرد مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

ورودی خروجی کاربرد
{{اسرائیل-خرد}} برای مشخص‌شدن مقاله به عنوان مقالهٔ خرد
... ...

الگوهای جعبه اطلاعاتویرایش

  وپ:جعبه اطلاعات تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه اطلاعات داشته باشند.

نام کاربرد
{{جعبه اطلاعات اسرائیل}} در مقاله‌های مرتبط با اسرائیل
... ...

الگوهای جعبه گشتنویرایش

  وپ:جعبه گشتن تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه گشتن داشته باشند.

نام کاربرد
{{اسرائیل}} در مقاله‌های مرتبط با اسرائیل
... ...

برای کاربرانویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{ویکی‌پروژه اسرائیل-دعوت}}
 

درود! به نظر می‌رسد به بهبود مقاله‌های مرتبط با اسرائیل در ویکی‌پدیا علاقه‌مندید، خوب است به ویکی‌پروژهٔ اسرائیل بپیوندید.
اگر هم به خواندن این مقاله‌ها علاقه‌مندید نگاهی به درگاه اسرائیل بیندازید.

دعوت از کاربران برای همکاری
{{ویکی‌پروژه اسرائیل-خوشامد}} == به ویکی‌پروژهٔ اسرائیل خوشامدید ==
  درود بر {{جا:نام صفحه}}! به ویکی‌پروژهٔ اسرائیل خوشامدید! از پیوستنتان خوشحالیم. در پایین پیوندهای سودمندی برایتان گذاشته‌ایم:

صفحهٔ اصلی پروژه (بحثپی‌گیری)ردهٔ پروژهدرگاهالگوها
انجام‌دادنی‌ها (پی‌گیری): تغییرات اخیر صفحه‌های تحت پوششدرجه‌بندیمقاله‌های نیازمند توجه (برای متخصصان)مقاله‌های درخواستی (پی‌گیری)نظرخواهی‌ها (پی‌گیری)فهرست منابع

لطفاً صفحه‌های مربوطه را به فهرست پی‌گیری‌هایتان بیفزایید. به امید بهبود مقاله‌های اسرائیل در ویکی‌پدیا! ~~~~

خوشامدگویی به کاربرانی که تازه به پروژه پیوسته‌اند
{{کاربر ویکی‌پروژه اسرائیل}}
  این کاربر عضو ویکی‌پروژهٔ اسرائیل است.
جعبهٔ کاربر برای قراردادن در صفحهٔ کاربران مشارکت‌کننده
{{نشان کاربر-اسرائیل}} الگو:نشان کاربر-اسرائیل برای قدردانی از مشارکت‌های کاربران