ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه اسلام/مقاله‌های درخواستی

مقالهٔ درخواستی خود را ترجیحاً به صورت زیر به ابتدای فهرست بیفزایید:

  • {{پم|نام مقاله|نام مقاله در ویکی دیگر}} - توضیحی مختصر پیرامون مقاله

انتهای خط امضا مکنید.

سجده سهو ‏(en) سجده ای که به هنگام حرف زدن و... باید بعد از نماز خوانده شود.

اوقات نماز ‏(en) وقت های نماز چه واجب و چه مستحب به طور کامل