ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تاریخ شاهنشاهی پهلوی«ویکی‌پروژه تاریخ پهلوی»

ویکی‌پروژهٔ تاریخ پهلوی جایی برای ایجاد، گسترش و بهبود مقاله‌ها و موضوعات مربوط به تاریخ شاهنشاهی پهلوی است. خط مشی این ویکی‌پروژه در راستای توسعهٔ ویکی‌پدیای فارسی می‌باشد. کاربران می‌توانند پیشنهادهای خود را در صفحهٔ بحث پروژه بنویسند.

کارهاویرایش

اولویت نخستویرایش

لطفاً کارهای قابل انجام و پیشنهادهای خود را در این بخش وارد کنید.

 1. گسترش و بهبود نوشتارهای رضاشاه و شاهنشاهی پهلوی
 2. برگزیده ساختن مقاله خوبیده شده محمدرضاشاه پهلوی
 3. گسترش و بهبود مقاله و فرح پهلوی و رضا پهلوی دوم
 4. گسترش و بهبود مقاله نخست وزیران زمان سلسله پهلوی همچون امیرعباس هویدا، محمد مصدق، جمشید آموزگار و ...
 5. گسترش و بهبود مقالات نظامی مانند ارتش شاهنشاهی ایران و ارتشتاران برجسته زمان پهلوی همچون: ارتشبد نادر جهانبانی و ...
 6. گسرتش و بهبود مقالات مرتبط با ادیبان، نویسندگان و هنرمندان مشهور زمان پهلوی همچون: صادق هدایت، احمد کسروی، ویگن و ...
 7. گسترش و بهبود مقالات مرتبط با رویدادهای مهم تاریخی زمان سلسله پهلوی همچون: انقلاب سفید، کودتای ۲۸ مرداد و جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران و...
 8. گسترش و بهبود مقالات مربوط به بناها و معماری دوره سلسله پهلوی همچون: برج آزادی، ورزشگاه آزادی، موزه هنرهای معاصر تهران و ...
 9. ایجاد و گسترش درگاه:پهلوی

کارهای آیندهویرایش

 • خوبیده و برگزیده کردن نوشتار رضاشاه

انجام‌شده‌هاویرایش

 1. مقاله محمدرضاشاه پهلوی به سطح خوبیدگی رسید

مقاله‌های خوب و برگزیدهویرایش

الگو‌هاویرایش

رده‌هاویرایش

برای دیدن همهٔ زیررده‌ها بر روی «◄» در زیر کلیک کنید:

اعضاویرایش

لطفاً نامتان را به این بخش افزوده و صفحهٔ ویکی‌پروژه را در فهرست پی‌گیری‌هایتان قرار دهید تا از تغییرهای آینده آگاه شوید.

ویکی‌پروژه‌های همسایهویرایش