ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/برای انجام ۰۱۱

 1. دهستان بایگ ؟؟ دهستان بایک
 2. دهستان بی‌بی سکینه ؟؟ دهستان بی‌بی‌سکینه
 3. دهستان جیگران ؟؟ دهستان جگیران
 4. دهستان شیزر ؟؟ دهستان شیرز
 5. دهستان عنافچه ؟؟ دهستان عناقچه
 6. دهستان چم‌کبود ؟؟ دهستان وچ‌کبود
 7. دهستان کشاورز ؟؟ دهستان کشاور
 8. دهستان کیونات ؟؟ دهستان کیونانات

انجام شده‌هاویرایش

 1. دهستان باریک‌رود  
 2. دهستان بازکیا گوراب  
 3. دهستان بالا   دهستان نیست!
 4. دهستان کلارآباد  
 5. دهستان کوهدشت  
 6. دهستان لنگارود  
 7. دهستان چهارمحل   دهستان وجود خارجی ندارد!
 8. دهستان اولاد قباد   دهستان وجود خارجی ندارد!
 9. دهستان رودپی جنوبی  
 10. دهستان رودپی شمالی  
 11. دهستان امامزاده عبدالله  
 12. دهستان آقاجاری  
 13. دهستان بنی‌صالح  
 14. دهستان خشت  
 15. دهستان خنافره  
 16. دهستان دشتگل  
 17. دهستان زاخروئیه  
 18. دهستان شلال  
 19. دهستان میان‌آب  
 20. دهستان هفتکل  
 21. دهستان هویزه  
 22. دهستان چم خلف‌عیسی  
 23. دهستان کربال  
 24. دهستان گرمادوز  
 25. دهستان تراکمه   دهستان وجود خارجی ندارد!
 26. دهستان میلان   دهستان وجود خارجی ندارد!
 27. دهستان پاطاق  
 28. دهستان اسماعیلیه  
 29. دهستان بازفت  
 30. دهستان حاجی‌لو  
 31. دهستان حسین‌آباد (عنبرآباد)  
 32. دهستان رومشکان شرقی  
 33. دهستان رومشکان غربی  
 34. دهستان محمدآباد (زابل)  
 35. دهستان مزرعه خلف  
 36. دهستان مشایخ (اردل)  
 37. دهستان پاچه لک  
 38. دهستان واشیان   دهستان وجود خارجی ندارد!
 39. دهستان پشتکوه (خوانسار)  
 40. دهستان چاه چوپان  
 41. دهستان چهار گنبد  
 42. دهستان کشکان  
 43. دهستان الوند (زنجان)  
 44. دهستان تباب   غلط املایی در عنوان
 45. دهستان سری  
 46. دهستان سکل   تبدیل به روستا
 47. دهستان عباس‌آباد   دهستان وجود خارجی ندارد!
 48. دهستان پندزرک   غلط املایی در عنوان
 49. دهستان گافر و پارمون  
 50. دهستان گافروبارمون  
 51. دهستان گوریند   غلط املایی در عنوان
 52. دهستان قلعه حسینیه   دهستان وجود خارجی ندارد!
 53. دهستان ایلان جنوبی   تغییر مسیر شد
 54. دهستان ایلان شمالی   تغییر مسیر شد
 55. دهستان بروان مرکزی   تغییر مسیر شد
 56. دهستان بسطام   تغییر مسیر شد
 57. دهستان بهنام سوخته جنوبی   تغییر مسیر شد
 58. دهستان تنکمان   تغییر مسیر شد
 59. دهستان داوودآباد   تغییر مسیر شد
 60. دهستان قائم‌آباد (نیمروز)   دهستان قایم‌آباد (نیمروز)
 61. دهستان قلعه‌چنان   تغییر مسیر شد
 62. دهستان ملارد   تغییر مسیر شد
 63. دهستان کلارآباد غربی   نیم‌فاصله اضافی
 64. دهستان قشلاق شمالی   تغییر مسیر شد
 65. دهستان کوهسارات   تغییر مسیر شد
 66. دهستان کوهدشت جنوبی   دهستان کوه دشت جنوبی
 67. دهستان کوهدشت شمالی   دهستان کوه دشت شمالی
 68. دهستان کناربروژ   تغییر مسیر شد
 69. دهستان ریزوند   دهستان وجود خارجی ندارد!
 70. دهستان ده‌کهان   دهستان ده کهان
 71. دهستان رباطجز   تغییر مسیر شد
 72. دهستان سردرود سفلی   چسبیده نیست!
 73. دهستان پایین‌جوین   دهستان پایین جوین
 74. دهستان پایین‌خواف   دهستان پایین خواف
 75. دهستان پایین‌رخ   دهستان پایین رخ
 76. دهستان پیر یوسفیان   دهستان پیریوسفیان
 77. دهستان سنگ تجن و توابع   دهستان وجود خارجی ندارد!
 78. دهستان پایین   دهستان نیست!
 79. دهستان هشگام   غلط املایی در عنوان
 80. دهستان بوستان   دهستان وجود خارجی ندارد!
 81. دهستان نظر کهریزی   تغییر مسیر شد
 82. دهستان کبوتر سرخ   تغییر مسیر شد
 83. دهستان چکدان   غلط املایی در عنوان
 84. دهستان کشار   دهستان وجود خارجی ندارد!
 85. دهستان برزند   دهستان وجود خارجی ندارد!
 86. دهستان صائین   دهستان صایین